Day

April 7, 2019
Վիրավորումից հետո մեր շահառուները տարբեր հիվանդանոցային համալիրներում ստանում են առաջնային բուժում, սակայն դուրս գրվելուց հետո ստիպված են լինում վճարել որոշ բժշկական ծառայությունների, հետազոտությունների, դեղորայքի, անհրաժեշտ աջակցող միջոցների, էնդոպրոթեզների և այլնի համար: Պատճառը մի դեպքում պետության կողմից այդ ամենի ոչ ամբողջական ծավալով ֆինանսավորումն է, մյուս կողմից՝ զինվորական հաշմանդամության կարգի ստացման երկարատև գործընթացը, որն ուղեկցվում է թղթաբանական...
«Զինվորի տան» սոցիալական ծառայությունը հաջողությամբ գործում է 2014 թվականից: Այդ ժամանակահատվածում ծառայության աշխատակիցներն իրականացրել են շուրջ 7000 շահառուի կարիքների գնահատում: Ծառայությունն առաջնային կարևորություն ունի, քանի որ կարիքների՝ ժամանակին գնահատումը և սոցիալական խնդիրների լուծումը կանխում են մի շարք երկրորդային խնդիրների առաջացում: Սոցիալական աշխատողը հրատապ վեր է հանում և լուծում խնդիրներ, որոնք էապես փոխում են մեր շահառուների...
Սոցիալական աջակցության ծրագրերը նախատեսված են սոցիալապես անապահով, անվճարունակ, բազմազավակ ընտանիք ունեցող, նպաստառու կամ վնասվածքի հետևանքով անաշխատունակ դարձած շահառուների համար: Ծրագրի շրջանակում «Զինվորի տունը» վճարում է շահառուների կոմունալ վարձերըը, ճանապարհածախսը՝ «Զինվորի տանը» կրթական, սոցիալական վերաինտեգրման ծրագրերին մասնակցելու, բուժման նպատակով տեղաշարժի և այլնի համար, տրվում է բնակարանավարձ, ինչպես նաև ֆինանսական աջակցություն՝ սննդի, հագուստի և այլ անհրաժեշտ պարագաների...
Զինվորի տունն իրականացնում է սոցիալական վերաինտեգրման ծրագրեր, որոնց նպատակը շահառուներին ակտիվ կյանք վերադարձնելն է, նրանց կյանքի որակի բարելավումը: Պարի ծրագիր Սոցիալական վերաինտեգրման ծրագրերից է զինհաշմանդամների պարային խմբի ստեղծումը։ Ծրագրին մասնակցում են ստորին վերջույթների ամպուտացիայով շահառուներ, անվասայլակով տեղաշարժվող, ողնուղեղային վնասվածքներ ունեցող զինհաշմանդամներ: Շահառուներին սովորեցնում ենք ժամանակակից և ազգագրական պարեր: Պարի խումբը հաջողությամբ ելույթներ է ունենում տարբեր...
Զինհաշմանդամների առողջապահական և սոցիալական խնդիրները լուծելուց հետո նրանց լիարժեք կյանք վերադարձնելու ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը սոցիալական ինտեգրումն է, ինչը հնարավոր է իրականացնել կրթության և եկամտի մշտական աղբյուրի ձևավորման ճանապարհով: Զինվորի տան կրթական ծրագրերի բաժինն անհատապես աշխատում է յուրաքանչյուր զինվորի հետ: Որակավորված մասնագետի միջոցով շահառուների համար իրականացնում է մասնագիտական կողմնորոշում, որպեսզի մասնագիտության ընտրությունը համապատասխանի շահառուի անձնային որակներին,...